ThirdPartyArpack.cmake 615 Bytes
Newer Older
Dave Moxey's avatar
Dave Moxey committed
1 2 3 4 5 6 7 8
########################################################################
#
# ThirdParty configuration for Nektar++
#
# ARPACK
#
########################################################################

9
OPTION(NEKTAR_USE_ARPACK
Dave Moxey's avatar
Dave Moxey committed
10 11 12 13
  "Use Arpack routines for evaluating eigenvalues and eigenvectors" OFF)

IF (NEKTAR_USE_ARPACK)
  FIND_LIBRARY(ARPACK_LIBRARY NAMES "arpack.1" "arpack" PATHS /opt/local/lib)
14

Dave Moxey's avatar
Dave Moxey committed
15 16 17 18 19 20 21
  IF (ARPACK_LIBRARY)
    MESSAGE(STATUS "Found Arpack: ${ARPACK_LIBRARY}")
    MARK_AS_ADVANCED(ARPACK_LIBRARY)
  ELSE()
    MESSAGE(FATAL_ERROR "Could not find Arpack")
  ENDIF()
ENDIF()
22