Public
Authored by ctmltw7

hướng dẫn chuyển file pdf sang word, excel bằng FineReader 11

Mình nói qua phần mềm nhận dạng bậc nhất thế giới ABBYY FineReader 11

  • Đây là phần mềm chuyển đổi file ảnh ( bao gồm PDF ) sang định dạng sở hữu thể chỉnh sửa được .

  • tương trợ tiếng Việt và khoảng 200 ngôn ngữ khác .

  • Độ chuẩn xác trên 99% và giữ nguyên cấu trúc so có văn bản gốc kể cả bảng biểu , công thức , sơ đồ...

  • Định dạng đầu vào phổ thông , lấy file trong khoảng máy ảnh kts ,điện thoại ( nói cả ảnh mầu hay đen trắng ) , máy scan , file pdf... Và cho ra word , excel , pdf/a ,html chuyển đổi từ file pdf sang file excel.... Khái quát là những định dạng sở hữu thể chỉnh sửa được.

  • Bước một : vào trang chủ Chuyển file PDF, ảnh ti�?ng Vi�?t sang Word mi?n ph� online ở đây sở hữu banner FineReader 11 kích vào chữ tải sử dụng thử ở đây rồi nó hiện ra trang tiếp , kéo xuống dưới có chỗ download , Cả nhà kích vào ấy down load về.

  • Bước hai : cài đặt : Anh chị cứ cài đặt bình thường , cứ next tới bao giờ xong thì thôi ( sở hữu khi nó chạy ẩn , đợi 1 lúc nó sáng chữ next lên , quá trình cài đặt mất khoảng 10p )

  • Bước 3 : mở FineReader 11 lên và ấn vào chữ run program gì gì đó (nếu là tiêu dùng thử ), ko thì điền key của nó vào. Hì . Sau Đó nó hiện ra bảng tasks để chọn những chuyển file dữ liệu ( thí dụ như trong khoảng pdf>word , từ scan > sách điện tử...) . (Nó với chỗ chọn tiếng nói, Các bạn chọn tiếng việt nhé ) nếu là ảnh mầu thì Anh chị em chon full color . Ví như đen trắng thì chọn chế độ black/white... Bạn chon chế độ mà muốn chuyển sang ví dụ chọn mẫu send sang word chẳng hạn (nó còn chế độ chuyển sang PDF/a hoặc sách điện tử... )

  • Bước 4 : nó hiện ra các con phố dẫn link dẫn tới file PDF của bạn , bạn chọn file cần convert và nó tự động chuyển đổi và send ra word cho Cả nhà vd: cách chuyển file pdf sáng file excel

  • Bước 5 : soát lỗi . Bên trên phía bên phải Các bạn có chữ infinition thì phải , bạn ấn vào đó sẽ hiện ra giao diện soát lỗi pro . Chỉ việc ấn enter để chuyển nếu lỗi đúng , lỗi sai thì tiêu dùng con chuột hoặc 4 phím mũi tên để điều chỉnh rồi sửa . Hì !

  • Bước 6 : tắt giao diện soát lôi đi rồi ấn vào nút send ( sở hữu kèm chữ W biểu tượng của word ) ở giữa , bên trên giao diện FR11 . thế là ô kê! Chúc Anh chị em thành công

Bài liên quan: http://community.xim.tech/index.php?topic=68487.msg701822

vngg.net 3.14 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment