Public
Authored by ctmltw7

Chuyển đổi ảnh thành văn bản siêu tốc

So sở hữu các phần mềm cộng chức năng, Free OCR to Word nổi bật hơn nhờ tốc độ xử lý nhanh, hoàn toàn miễn phí, giao diện thân thiện, khả năng chuyển file ảnh sang file Word,…

So có các phần mềm cộng chức năng, Free OCR to Word nổi bật hơn nhờ tốc độ xử lý nhanh, hoàn toàn miễn phí, giao diện gần gũi, khả năng chuyển file ảnh trực tiếp sang file Word,…

trước hết, bạn mở thẻ Home trong khoảng giao diện chính của chương trình, chọn Scan giả dụ muốn lấy file nguồn từ máy scan, hoặc chọn Open nếu như muốn lấy file nguồn sẵn mang trên máy tính. Hình ảnh file nguồn sẽ hiển thị tại khuông bên trái.

image

Bạn nhấn giữ và rê chuột để tạo vùng chọn tương ứng mang nội dung muốn chuyển đổi ảnh sang văn bản (word), sau Đó nhấn nút OCR để chương trình xử lý. Văn bản sau khi chuyển đổi sẽ hiển thị tại sườn bên phải giao diện chính.

image

Để lưu nội dung văn bản dưới dạng TXT, bạn mở thẻ Document, chọn chức năng Save Text. Hoặc bạn cũng có thể chuyển nội dung văn bản sang MS Word bằng cách đặt con trỏ tại khung bên phải, chọn chức năng Export Text into Microsoft Word từ thanh dụng cụ nằm phía trên giao diện chính.

image

Mặc định, nội dung văn bản sẽ tự động xuống chiếc giống như trong file gốc, muốn đoạn văn bản liền mạch để khỏi tốn thời kì chỉnh sửa tay chân, bạn chọn chức năng Remove Line Break.

image

Nhận xét:

  • Chương trình xử lý văn bản tiếng Anh rất khả quan, bên cạnh đó vẫn chưa tương trợ tiếng Việt.

  • Tốc độ xử lý nhanh nhưng vẫn còn sai sót ở một đôi ký tự đặc thù, thường nhầm lẫn giữa số một và chữ “l” (viết thường).

Bài liên quan: https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/snippets/478

Edited
vngg.net 2.62 KB
  • ``شركة مكافحة النمل الاسود شركة مكافحة الفئران بالدمام مكافحة النامس بالرياض  شركة مكافحة الصراصير شركة مكافحة بق الفراش بجدة مكافحة النامس والذباب شركة مكافحة النمل الابيض شركة مكافحة حشرات بخميس مشيط شركة رش مبيدات بخمس مشيط شركة رش مبيدات بالاحساء شركة مكافحة حشرات بالاحساء شركة مكافحة حشرات ببريدة شركة مكافحة حشرات بالقصيم  شركة رش مبيدات بحوطة سدير شركة مكافحة حشرات بجازان شركة رش مبيدات بوادي الدواسر شركة مكافحة حشرات بوادي الدواسر شركة مكافحة حشرات بالدمام شركة مكافحة حشرات بجدة شركة مكافحة حشرات بتبوك مكافحة النمل الابيض بجدة مكافحة حشرات بنجران شركة مكافحة حشرات بحفر الباطن شركة رش مبيدات بحفر الباطن شركة مكافحة حشرات بينبع شركة رش مبيدات بينبع مكافحة حشرات بحوطة بني تميم شركة رش مبيدات بحوطة بني تميم شركة رش مبيدات بالخرج شركة رش مبيدات بالاحساء شركة رش مبيدات بالخبر شركة رش مبيدات بسيهات شركة رش مبيدات بالجموم شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالدمام شركة رش مبيدات بنجران شركة رش مبيدات بجدة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات شمال الرياض شركة رش مبيدات بخميس مشيط شركة رش مبيدات نجازان شركة رش الدفان بخميس مشيط شركة رش دفان بالرياض شركة مكافحة حشرات بالرياض شركة مكافحة الفئران بالرياض شركة مكافحة بق الفراش بالرياض شركة مكافحة النمل الابيض شركة رش مبيدات بالرياض

Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment